top of page

SaV Yachts Oy:n asiakasrekisterin

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SaV Yachts OY

Postiosoite:
Airokuja 1, 52200 Puumala

Käyntiosoite:
Airokuja 1,52200 Puumala

Rekisteri on asiakasrekisteri, joka on vain Sav Yachts OYn henkilökunnan käytössä.

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

SaV Yachts OY

Kirsi Sarvi, 044- 281 5868 tai kirsi.sarvi@savyachts.fi

2. Rekisteröidyt

- Asiakkaat, joille on lähetetty lasku

- Asiakkaat, jotka ovat tehneet tilauksen

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Laskutus

 • Sähköinen ja muu asiakasviestintä

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakkaan yhteystiedot

 • käynti-, postitus- ja laskutusosoite

 • puhelinnumero

 • sähköposti

 • Asiakkaan moottorin ja veneen tietoja

 • Tietoja veneen ja moottorin huolloista ja korjauksista

 • Laskutus ja laskunmaksuhistoria

Henkilötiedot

 • Asiakkaan nimi ja henkilötunnus (jos asiakasta laskutetaan)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: kirsi.sarvi@savyachts.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät
 • Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät  SaV Yachts OYn työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Aerial Boat Shot
bottom of page